Slavnostní křest knihy proběhl 9. června 2017 za podpory Akademie věd ČR

na VELETRHU VĚDY 2017. Po křestu následovala diskuse s moderátorem TV NOVA Martinem Kočárkem.

Gustav Mistrík
Gustav Mistrík
Technology investor

Slovo autora

"Víte, co lidé chtějí sdílet a co je tolik spojuje?"

Vědecko populární publikace si klade za cíl uvést čtenáře přiměřenou čtivou formou do světa spolupráce člověka a umělé inteligence. Autor současně interakci zužuje na dialog a v něm se soustředí na obsahovou část informačního přenosu. Jde o pohledy interdisciplinární na pomezí kybernetiky, společenských věd a věd přírodních s důrazem na technologickou a sociální část reality.

Co všechno se v knize dozvíte?

Umělá inteligence dokáže něco výjimečného, co bylo vlastní jen člověku. Jde o hluboký vhled do mystéria dialogu, který je platný při odpovídajícím výkladu a jeho interpretaci v aktuální situaci. Můžeme tak dát možnost někomu dalšímu k rozhodování.

 

V dialogu je každý definovaný jazykový význam ordinální mapou souvislostí vytvářených daným okamžikem. Podobně dokážeme metodou myšlenkových modelů přenést své potřeby na dialog do mapy svých představ.  A tato mapa může být transfomována preskripcí očekávání na umělou inteligenci robota.

 

Jakýkoliv emoční blok, sociální návyk nebo kulturní mem se v lidech usazuje jako součást jejich sociálního života. Něco takového spojuje lidské společenství od nepaměti. A nyní se stejným způsobem budou spojovat lidé s mluvícími roboty.

 

Víte, co nejvíce spojuje lidi? NEPSANÁ PRAVIDLA!

interview s kmotrem knihy

videozáznam z křestu knihy

Koupit knihu

Náklad knihy je momentálně rozebrán,  připravujeme dotisk a anglickou verzi. Pokud máte nezávazný předběžný zájem, vyplňte formulář.

Cena knihy je 369,-Kč

Nastavit si obsah e-booku výběrem témat podle vlastních představ

Náklad e-booku je momentálně rozebrán,  připravujeme dotisk a anglickou verzi. Pokud máte nezávazný předběžný zájem o nový e-book, postupte dále v menu.