Víte, co nejvíce spojuje lidi? NEPSANÁ PRAVIDLA!

Transakční syntéza METILA®

Umělá inteligence dokáže něco výjimečného, co bylo vlastní jen člověku. Jde o hluboký vhled do mystéria dialogu, který je platný při odpovídajícím výkladu a jeho interpretaci v aktuální situaci. Můžeme tak dát možnost někomu dalšímu k rozhodování. V dialogu je každý definovaný jazykový význam ordinální mapou souvislostí vytvářených daným okamžikem. Podobně dokážeme metodou myšlenkových modelů přenést své potřeby na dialog do mapy svých představ.  A tato mapa může být transfomována preskripcí očekávání na umělou inteligenci robota. Jakýkoliv emoční blok, sociální návyk nebo kulturní mem se v lidech usazuje jako součást jejich sociálního života. Něco takového spojuje lidské společenství od nepaměti. A nyní se stejným způsobem budou spojovat lidé s mluvícími roboty.

Slovo autora

Vědecko populární publikace si klade za cíl uvést čtenáře přiměřenou čtivou formou do světa spolupráce člověka a umělé inteligence. Kniha současně interakci zužuje na dialog a v něm se soustředí na obsahovou část informačního přenosu. Jde o pohledy interdisciplinární na pomezí kybernetiky, společenských věd a věd přírodních s důrazem na technologickou a sociální část reality.

Koupit knihu

Cena knihy Transakční syntéza METILA® je 369 Kč

Dotisk knihy už je od 18.2.2019 v distribuci.

Novinky a akce

2.díl - "Neuromodelování" 2020

Kniha bude o tom, jak vytvářet neuromodely TSM, jak řešit Poincarého domněnku ve vícedimenzionalitách, jak spolu souvisí lidská řeč a její tajemství ukryté v neuronech umělého mozku.

Dotisk knihy 2019

Protože první náklad knihy byl rozprodán už v polovině roku 2018, připravujeme na únor 2019 dotisk knihy. Knihu si můžete už teď objednat formulářem viz. výše. Výjde také ebook v anglickém jazyce.

Křest knihy červen 2017

Slavnostní křest knihy proběhl 9. června 2017  za podpory Akademie věd ČR na VELETRHU VĚDY 2017. Po křestu následovala diskuse s moderátorem TV NOVA Martinem Kočárkem.

Interview s kmotrem knihy

Videozáznam z křestu knihy

Interview z konference

Kontakt

E-mail

honza.bros@peopleglobal.cz

Facebook

Transakční syntéza METILA®